Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Ředitelka  Mgr. Petra Smolová reditel@zszeranovice.cz
Zdeňka Fuksová zdenka.fuksova@zszeranovice.cz
Eva Chytilková eva.chytilkova@zszeranovice.cz
ZŠ - třídní I.třída (1. a 3. ročník) Mgr. Petra Smolová reditel@zszeranovice.cz
ZŠ - třídní II.třída (2. ročník)  Věra Polišenská
ZŠ - třídní III.třída (4. a 5. ročník) Mgr. Radovan Machálek radovan.machalek@zszeranovice.cz
ZŠ -  Mgr. Ivo Síleš
ŠD - vychovatelka Bc. Lenka Cholastová lenka.cholastova@zszeranovice.cz
Asistent pedagoga: Ludmila Kadlubová lida.kadlubova@zszeranovice.cz
Ekonomka Bronislava Tomaníková  
Školnice Kateřina Hubíková katka.hubikova@zszeranovice.cz
Výdej jídla Kateřina Hubíková  
Uklízečka Anna Gorčíková