Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Ředitel Mgr. Ivo Pavlík ivo.pavlik@zszeranovice.cz
Zdeňka Fuksová zdenka.fuksova@zszeranovice.cz
Eva Chytilková eva.chytilkova@zszeranovice.cz
ZŠ - třídní I.třída (1. a 3. ročník) Mgr. Petra Smolová petra.smolova@zszeranovice.cz
ZŠ - třídní II.třída (2. ročník) Mgr. Libor Ševčík libor.sevcik@zszeranovice.cz
ZŠ - třídní III.třída (4. a 5. ročník) Mgr. Ivo Pavlík ivo.pavlik@zszeranovice.cz
ZŠ - vyučující Mgr. Radovan Machálek radovan.machalek@zszeranovice.cz
ŠD - vychovatelka Bc. Lenka Cholastová lenka.cholastova@zszeranovice.cz
Asistent pedagoga: Ludmila Kadlubová  
Ekonomka Bronislava Tomaníková  
Školnice Kateřina Hubíková katka.hubikova@zszeranovice.cz
Výdej jídla Kateřina Hubíková  
Uklízečka Ludmila Kadlubová lida.kadlubova@zszeranovice.cz