Telefonní čísla

Telefonní čísla

Mgr.Petra Smolová

pověřena řízením školy na základě plné moci


reditel@zszeranovice.cz

Telefon ZŠ
573 506 066

Telefon MŠ
573 395 967