1.ročník Rozvrh hodin od 5.2.2019  do 30.6.2019
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7:30- 8:15 8:0-9:15 9:35-10:20  10:30-11:15

11:25-

12:10

12:30-13:15
PO ČJ ČJ TV ČJ    
ÚT M ČJ PRV ČJ    
ST M ČJ PRV HV    
ČT M ČJ ČJ TV    
M ČJ VV    
Třídní učitel Mgr. Petra Smolová
ČJ Mgr. Petra Smolová    
M ,ČT, Sloh Mgr. Ivo Síleš
TV, PRV, VV,HV Mgr. Libor Ševčík
Mgr. Radovan Machálek
2.ročník Rozvrh hodin od 5.2.2019 do 30.6.2019
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7:30- 8:15 8:30-9:15 9:35-10:20  10:30-11:15 11:25-12:10 12:30-13:15
PO ČJ M TV ČJ    
ÚT ČJ M PRV ČJ    
ST ČJ M PRV HV ČJ  
ČT ČJ M ČJ TV ČJ  
ČJ M VV    
Třídní učitel Mgr. Libor Ševčík
ČJ,M,PRV,TV,HV,VV Mgr. Libor Ševčík
Mgr. Radovan Machálek
3.ročník Rozvrh hodin od 5.2.2019 do 30.6.2019
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7:30- 8:15 8:30-9:15 9:35-10:20  10:30-11:15 11:25-12:10 12:30-13:15
PO ČJ ČJ AJ ČJ HV  
ÚT M ČJ PRV AJ TV  
ST M ČJ PRV AJ M  
ČT M ČJ ČJ PRV  
M ČJ TV VV    
Třídní učitel Mgr. Petra Smolová
ČJ Mgr. Petra Smolová           
M, VV,ČT,Sloh Mgr.Ivo Síleš
TV, PRV Mgr. Libor Ševčík
Mgr. Radovan Machálek
4.ročník Rozvrh hodin od 5.2.2019 do 30.6.2019
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7:30- 8:15 8:30-9:15 9:35-10:20  10:30-11:15 11:25-12:10 12:30-13:15
PO M ČJ AJ ČJ HV  
ÚT M ČJ VL Aj TV
ST M ČJ AJ VL  
ČT M ČJ ČJ ČJ  
M ČJ TV VV VV  
Třídní učitel Mgr. Radovan Machálek
ČJ,VV, PŘ,TV Mgr. Ivo Síleš      
AJ Mgr. Petra Smolová
HV Mgr. Libor Ševčík
M,PČ,VL Mgr. Radovan Machálek
5.ročník Rozvrh hodin od 5.2.2019 do 30.6.2019
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7:30- 8:15 8:30-9:15 9:35-10:20  10:30-11:15 11:25-12:10 12:30-13:15
PO AJ ČJ ČJ HV  
ÚT M ČJ VL INF TV AJ
ST M ČJ VL M  
ČT M ČJ ĆJ AJ  
M ČJ TV VV VV  
Třídní učitel Mgr. Radovan Machálek
ČJ,TV, VV,PŘ Mgr. Ivo Sileš
AJ Mgr. Petra Smolová
HV Mgr. Libor Ševčík
M,PČ,VL,IF Mgr. Radovan Machálek