Historie školy

Historie naší školy

Tak často historicky odsuzovaná vrchnost založila školu v Žeranovicích již v roce 1759, ještě před zavedením povinné školní docházky roku 1774.

Původně se vyučovalo v různých usedlostech. Prvním učitele byl v roce 1789 jmenován Ignác Rohánek, po něm nastoupili František Němec a František Januška. Žeranovice se v té době staly jakýmsi centrem vzdělávání, do školy sem docházeli také žáci z Martinic, Rackové, Horního Lapače a Franckovic.

V roce 1831 měla zdejší  škola dokonce 248 žáků. Původní budova školy byla postavena roku 1870 a vyučovat se v ní začalo o rok později. Paradoxem doby bylo,  že v roce 1977 došlo k uzavření školy a žáci museli dojíždět do Martinic. Teprve v roce 1992 bylo školní vyučování v obci obnoveno.