Informace pro rodiče předškoláků

Informace pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče, 

blíží se jaro a s ním i zápis do 1.ročníku základní školy.

Zápis proběhne v pátek 5. dubna 2019 od 14.00 hodin do 17:30 hodin v 1.třídě. 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění uvádí: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době

od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházky.

   

  S sebou si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz.

  Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, sdělte nám to při zápisu.

  Nastávajícím prvňáčkům nabízíme:

  -individuální přístup 

  -třídu složenou jen z žáků prvního ročníku 

  -metodu Clil a činnostní učení

  -plavání

  -projektové dny

  -školní družinu

  -volnočasové aktivity

  -školu v přírodě

  -divadelní předplatné

  -návštěvy místní knihovny

  Těší se na Vás kolektiv ZŠ a MŠ Žeranovice.

  Publikováno: 10. březen 2019