Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Informace k novému školnímu roku 2023-2024

Informace k novému školnímu roku 2023-2024

Vážení rodiče,

ráda bych Vás touto cestou seznámila s novinkami i personálním obsazením naší školy v nadcházejícím školním roce 2023/2024.

Největší změnou příštího školního roku, která nás velmi těší, bude otevření přípravné třídy pro předškolní děti a pro děti s odkladem školní docházky. Třídní učitelkou této třídy bude Mgr. Romana Doleželová. Pro děti, které budou tuto třídu navštěvovat, připravíme veškeré zázemí v základní škole, na dopolední aktivity využijí školní družinu, ráno i odpoledne mohou navštěvovat družinu. Děti nebudou sedět v lavicích, hravou formou se zaměříme na výslovnost, soustředěnost, budeme rozvíjet oční a sluchové vnímání, správné držení psacích potřeb, hlavně si budeme hrát si a užívat si. Jednou týdně do této třídy bude přijíždět speciální logoped. Připravujeme hravou angličtinu a šachový blok.

Nadále zůstane zachováno současné rozdělení ročníků. Třídním učitelem 1. ročníku bude Mgr. Petra Smolová. Spojený 2. a 3. ročník povede jako třídní učitel Mgr. Lenka Hanáková a třídním učitelem 4. a 5. ročníku bude Mgr. Ivo Pavlík. Jsme si vědomi, že příchod pana učitele Pavlíka vyvolává mezi rodiči spoustu emocí. Ano, selhal jako vedoucí pracovník na manažerské pozici, ale všechny závazky bezezbytku  a v dohodnutém termínu splatil. Jeho příchod podpořila a schválila také obec jako zřizovatel školy prostřednictvím svého obecního zastupitelstva. Proto jako erudovaný pedagog a nadšený muzikant dostal druhou šanci a v novém školním roce se do naší školy vrátí.

Kolektiv pedagogů doplní ještě Mgr. Pavla Šiblová. P. Mgr. Erika Nedomová dostala nabídku vést nově otevíraný přípravný ročník. Tuto nabídku nepřijala, proto na konci letošního školního roku ze školy odchází.

Ke změnám dochází i v mateřské škole. Po třiceti letech pedagogické práce odchází paní učitelka Zdeňka Fuksová. Na místo vedoucí učitelky přijde Bc. Iveta Zálešáková, která se postupně seznamuje s chodem mateřské školy a již nyní ji u nás potkáváte jako zastupující učitelku za paní učitelku Evu Chytilkovou.

Pro rodiče dětí, které nově nastoupí do mateřské školy, do přípravné třídy a do 1. ročníku základní školy plánujeme informativní schůzky, zde předkládáme jejich termíny:

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v úterý 30. 5. 2023 v 16:00 hod. v první třídě ZŠ.

Rodiče dětí z přípravné třídy zveme na schůzku v pondělí 19. 6. 2023 v 16:00 hod. ve školní družině. Klidně mohou přijít i rodiče, kteří se chtějí o přípravné třídě dozvědět více informací.

Rodiče dětí z mateřské školy rádi uvítáme na schůzce v pondělí 26. 6. 2023 v 16:00 hod. v mateřské škole.

Rodiče dětí z přípravné třídy zveme v pondělí 19. 6.2023 v 16:00 hod. ve školní družině. Klidně mohou přijít i rodiče, kteří se chtějí o přípravné třídě dozvědět více informací.

Srdečně Vás všechny zveme také na třídní schůzky, které se konají ve středu 14. 6. 2023 v 16:00  hodin. Tímto zveme i rodiče našich budoucích prváčků. Projednávat se budou personální změny a také zavedení elektronické žákovské knížky.

Těšíme se na Vás.        Za celý pedagogický sbor Mgr. Petra Smolová

Publikováno: 23. květen 2023