Návštěva knihovny 30.11.2018

Beseda v knihovně byla velmi pěkná, všem dětem se líbila. 

Děti z mateřské školy a prvního až třetího ročníku se aktivně zapojovaly do besedy o pohádkách.

Žáky čtvrtého a pátého ročníku nadchlo vyprávění o knize Harry Potter. 

 Děkujeme p. Odstrčilové  a p. knihovnici z Holešova za jejich ochotu a vyprávění.

P. Odstrčilová nám v knihovně bude velmi chybět, ale věříme, že se za námi někdy přijede podívat.

Moc jí děkujeme za vše.Takovou paní knihovnici málokdy potkáte.

Přejeme jí hodně zdraví a pohody.

Publikováno: 1. prosinec 2018