Návrat předškolních dětí a všech žáků už v pondělí 12. 4.

Návrat předškolních dětí a všech žáků už v pondělí 12. 4.

Vážení rodiče,

dle pokynů MŠMT a Krajského úřadu Zlínského kraje se všichni žáci a předškolní děti naší školy mohou vrátit dne 12. 4. 2021 k prezenční výuce. Velmi se na vaše děti těšíme.

 

Jen bude nutné dodržovat tato nařízení:

 

 • Prezenční výuky se účastní jen negativně testovaní.
 •  
 • Testování bude probíhat každé pondělní a čtvrteční ráno (při příchodu do ranní družiny či kmenové třídy) neinvazitivním antigenním testem Singclean, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 •  
 • V případě testování předškolních dětí  i žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou a to v předem domluvených prostorách školy.
 •  
 • Dále v ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby.
 •  
 •  Vaše dítě není nuceno k účasti na testování.
 •  
 • Pokud se některé dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.
 •  
 • Rodinný zástupce tohoto dítěte či žáka se e -mailovu korespondencí s třídním učitelem domluví na týdenním plánu výuky.
 •  
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 •  
 • Pokud je výsledek pozitivní bude tento žák doprovozen do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. V mateřské škole bude na vyzvednutí pozitivně testované dítě čekat s p. školnicí.Telefonicky budeme informovat zákonného zástupce.
 •  
 • Všichni žáci ve škole musí používat zdravotnickou obličejovou masku, která splňuje standardy MO MZd. Předškolní děti nemusí.

 

Chápeme, že máte z testování obavy, ale my se budeme snažit vašim dětem ve všem pomoci.

Přejeme si, aby  se všichni  ve škole cítili bezpečně a dobře.

 

V případě nejasností, prosím, volejte na tel. číslo 773 740 432.

 

Doporučujeme se podívat na video https://testovani.edu.cz/pro-rodice  a   testovací diagram. 

 

Pěkný zbytek dne a děkujeme za spolupráci.

Pěkný návod Zde

 

Publikováno: 9. duben 2021