Poděkování

Velké poděkování za pomoc při stěhování nábytku v mateřské škole patří paní Zuzaně Andrýskové, panu Petru Andrýskovi, panu Antonínu Andrýskovi, pracovníkům obce panu Švábovi a panu Pospíšilovi, brigádníkům obce Šimonu Vybíralovi a Vilému Ševčíkovi, panu starostovi, panu Michalu Mikuličkovi a všem zaměstnancům školy.

Vážně si toho vážíme!

Děkujeme!

 

Publikováno: 1. červenec 2020