Změny skupin žáků

 Už se nám blíží otevření školy.

 

Změnilo se složení některých skupin. Prosím o řádné přečtení.

Na všechny se moc těšíme!!

 

Před školou jsou označena místa jednotlivých skupin. Děti se nesmějí shromaždovat, proto jsou určeny skupiny na celý den.

 1. skupiny- žáci 1. ročníku v 7:15 hod. Před školou je vyzvedne paní učitelka Romana Doleželová, společně zkontrolují zdravotní stav, pak se přezují, vydezinfikují ruce a přemístí se do své třídy. Výuka končí v 11:15 hod., pak odchází s paní asistentkou Martinou Mikuličkovou na oběd ( jen každý pátek obědvají v 11.45hod.) a budou s ní celý zbytek odpoledne.

   

  Pozor zde je velká změna!!!

  1. skupina jsou děti, které jdou domů v 10:30 hod. či hned po obědě.!

  Jedná se o Petra Andrýska, Radima Klimšu, Kristýnu Zapletalovou, Lucii Diatkovou, Lucii Hrančíkovou, kluky Matulovi

  V 7:20 hod si je před školou vyzvedne paní učitelka Pavla Šiblová, společně zkontrolují zdravotní stav, pak se přezují, vydezinfikují ruce a přemístí se do své třídy (počítačová učebna). V 10:30 hod. si je přebírá paní asistentka Martina Mikuličková a bude s dětmi, které čekají na oběd , ten bude v 11:15 hod.

   

  1. skupina jsou žáci, kteří zůstávají odpolene ve škole.

   V 7:25 hod. si je před školou vyzvedne paní učitelka Petra Logajová, společně zkontrolují zdravotní stav, pak se přezují, vydezinfikují ruce a přemístí se do své třídy.

  Paní vychovatelka Lenka Cholastová si je přebírá v 10:30 hod. Výuka končí v 11:15 hod., na oběd odchází v pondělí, úterý a středa ve 12:00 hod., ve čtvrtek v 11:45 hod. , v pátek ve 12:00 hod.,poté budou společně ve školní družině či na zahradě. 

   

  1. a 5. ročník v 7:30 hod. si je před školou vyzvednu osobně, společně zkontrolujeme zdravotní stav, přezují se, vydezinfikují ruce a přemístíme se do své třídy. V 10:30 hod. si je přebírá paní učitelka Petra Logajová. V pondělí,úterý, středu a čtvrtek končí výuka ve 12:10 hod., na oběd odchází ve 12:15 hod., každý pátek končí výuka v 11:15 hod., na oběd odchází v 11:15 hod.s p. učitelkou Logajovou, někdy se mnou, poté odchází do šatny a domů. 

   

Publikováno: 21. květen 2020