ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Základní škola a mateřská škola Žeranovice

Žeranovice 53, 769 01  Holešov

 

IČO 75 023 661

 

Telefon ZŠ : 573 506 066

E-mail: reditel@zszeranovice.cz

Telefon MŠ : 573 395 964

web :    www.zsmszeranovice.cz

 

 

 

Konzultační hodiny

Pověřena vedením školy na základě Plné moci

Mgr. Petra Smolová

dle tel. domluvy

Třídní učitelka

Mgr. Radovan Machálek

dle tel.domluvy

Třídní učitel

Mgr. Libor Ševčík

dle tel.domluvy

Učitel- zástup

Věra Polišenská

dle tel.domluvy

 

 

 

Přehled pracovníků školy

 

Jméno

Funkce

Mgr. Petra Smolová

ředitel, učitelka 1. - 5. ročníku

Mgr. Petra Smolová

třídní učitelka 1. a 3.ročníku                    

Mgr. Libor Ševčík

třídní učitel 2.ročník

Mgr. Radovan Machálek

třídní učitel  4. a 5. ročníku

Věra Polišenská  zastupující učitel 

Bc. Lenka Cholastová

vychovatelka ŠD

      Zdeňka Fuksová

vedoucí učitelka MŠ

      Eva Chytilková

učitelka MŠ

      Ludmila Kadlubová

asistentka pedagoga

      Bronislava Tomaníková

ekonomka

      Kateřina Hubíková

školnice, výdej stravy

      Anna Gorčíková

uklizečka         

 

 

Zvonění, přestávky

 

1. hodina

7:30 - 8:15

2. hodina

8:30 - 9:15

3. hodina

9:35 - 10:20

4. hodina

10:30 - 11:15

5. hodina

11:25 - 12:10

6. hodina

12:30 - 13:15

7. hodina

13:25 – 14:10

8. hodina

14:15 – 15:00

 

 

 

Organizace školního roku 2018/2019

 

1. pololetí   

 3. září 2018 – 31. ledna 2019

2. pololetí    

1. února 2019 – 28. června 2019

podzimní prázdniny            

29. října – 30. října 2018

vánoční prázdniny              

22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

začátek vyučování

3. ledna 2019

pololetní prázdniny               

1. února  2018

jarní prázdniny                    

25. února  – 1. března  2019

velikonoční prázdniny        

18. dubna 2019

hlavní prázdniny                 

29. června  – 1. září 2019

 

 

                       

 

 Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019

                       

 

Třídní schůzky a konzultace ve školním roce 2018/2019

 

Termín

Čas

Info - třídní schůzky 1. a 3. ročník

čtvrtek 20. 9.  2018

15.30 hod.

Třídní schůzky

čtvrtek 15. 11. 2018

15.30 hod.

Třídní schůzky

čtvrtek 17.  1.  2019

15.30 hod.

Třídní schůzky

čtvrtek 11.  4.  2019

15.30 hod.

Třídní schůzky        

čtvrtek 13.  9.  2018

15.30 hod

 

 

 

 

 

Termíny pedagogických rad

 

Termín:

čtvrtek 30. srpna 2018

čtvrtek 15. listopadu 2018

čtvrtek 24. ledna 2019

čtvrtek 11. dubna 2019

čtvrtek 20. června 2019

 

 

Provozní porady:        dle potřeby 1krát za měsíc

 

Termíny třídních schůzek a pedagogických porad se ve výjimečných případech mohou změnit. Rodiče i pedagogové budou včas upozorněni.

 

 

Výuka náboženství

 

Mgr. Antonín Ptáček

pondělí

12:30-13:15

 

1. ročník

začínáme 17.9.2018

 

13:15-14:00

 

2. a 3. ročník

 

 

14:10-14:45

 

4. a 5. ročník

 

 

 

Výuka plavání

 

září–listopad 2018 (+ MŠ předškoláci)

 

 

Zápis dětí do 1. ročníku

 

Termín zápisu od 1.4. – 30.4. 2019

(k upřesnění termínu dojde dle domluvy se zřizovatelem v II. pololetí)

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do konce DUBNA!!!

 

 

 

Zápis dětí do MŠ

 

 V období od 2. května do 16. května 2019

(k upřesnění termínu dojde dle domluvy se zřizovatelem v II. pololetí)

 

 

 

Nabídka kroužků

 

Matematický kroužek

pondělí

13:25-14:10

4. a 5. ročník

začínáme 1.10.2018

Mgr. Radovan Machálek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglické zpívánky

pondělí

12:00-12:30

začínáme 1.10.2018

Mgr. Petra Smolová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatický kroužek

úterý

12:45-13:25

 

začínáme 2.10.2018

Mgr. Petra Smolová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní hry

pondělí

14:00-14:45

1. a 2. ročník

začínáme 1.10.2018

Mgr. Libor Ševčík

úterý

13:30-14:15

3. až 5. ročník

začínáme 2.10.2018

 

 

 

 

 

Pěvecký kroužek

středa

13:25-14:10

 

začínáme 3.10.2018

Mgr. Ivo Pavlík

 

 

 

 

 

 

Plánované akce pro ZŠ a MŠ ve školním roce 2018/2019

 

Září

Poznávací výlet - Brno 2.- 5. ročník

Plavecký výcvik - Holešov

Informativní schůzka pro 1. ročník

Třídní schůzka  MŠ

Sběr kaštanů, šípků, jablek

Focení

Návštěva ZOO Lešná- MŠ a 1. ročník

Dopravní hřiště 4.ročník

 

Říjen

 

Sběr papíru

Plavecký výcvik - Holešov

Bramborový den

Dravci

Projekt- 100. výročí založení ČSR

Focení 1.ročník

Listopad

 

Podzimní slavnost

Plavecký výcvik – Holešov

Návštěva knihovny

Návštěva kostela

Výchovný koncert 4. a 5. ročník

 

Prosinec

 

Vánoční tvoření s rodiči

Mikuláš ve škole

Rozsvěcení vánočního stromu

Adventní jarmark a návštěva divadla Olomouc

Vánoční akce v blízkém okolí

Školní vánoční jarmark

Sběr pomerančové kůry

 

Leden

 

Návštěva výukového programu – Muzeum Kroměřížska

Návštěva knihovny

Červený kříž – výukový program

 

Únor

 

Karneval a v MŠ

Masopust

Sportovní setkání se ZŠ Racková

Den otevřených dveří

 

 

Březen

 

Projekt k Mezinárodnímu dni učitelů

Návštěva knihovny

Návštěva dětí z mateřské školy

Sběr papíru

 

 

Duben

 

Návštěva anglicko-českého divadla

Zdravé zuby

Hasiči – prevence - projekt

Návštěva dětí z MŠ

Jarní úklid školní zahrady

1.4. – 30.4. 2019 zápis dětí do základní školy

Setkání se seniory

 

 

Květen

 

Pohádka pro ZŠ Racková

Den matek  – besídka

Účast na divadelní přehlídce v  Hulíně

Projekt - Čtení pomáhá

  1. května do 16. května 2019 zápis dětí do mateřské školy

 

 

 

Červen

 

MDD – den dětí

Fotografování dětí

Angličtina nás baví - soutěž

Pobyt v přírodě MŠ

Atlas Bios– dopravní výchova ZŠ

Pobyt v přírodě ZŠ

 

 

Školní družina

 

Provoz ŠD

pondělí - pátek       11:15 – 16:30  

vychovatelka: Bc. Lenka Cholastová

1 oddělení  -  kapacita 25 žáků

 

Denní rozvrh :

11:15 - 11:40 oběd

11:40 - 12:40 odpočinkové činnosti

12:40 - 15:00 zájmové a rekreační činnosti, pobyt na školní zahradě (vycházka)

15:00 - 16:30 rekreační činnosti a příprava na vyučování

 

Ranní dohled 6:30 – 7:15 hod.

 

 

Propagace práce školy

 

Příspěvky do místního časopisu 

Volnočasové aktivity, kroužky

Zdravá výživa -  projekty: Ovoce do škol, Zdravé zuby, Mléko do škol

Hasiči – spolupráce s profesionálním sborem v Holešově

Policie – spolupráce na projektech

První pomoc – spolupráce s Červeným křížem Kroměříž

Škola v přírodě, školní výlety, poznávací akce

Spolupráce s místními spolky

Spolupráce s PPP Kroměříž

Spolupráce s MŠ a ZŠ Racková

Spolupráce se ZUŠ Holešov

Školní divadelní předplatné Městské divadlo Zlín

 

V Žeranovicích 29. 8. 2018                                Mgr. Ivo Pavlík, ředitel školy

Publikováno: 26. září 2018