Školní družina se taky moc těší

Školní družina se taky moc těší

Vážení rodiče,

Několik informací k pobytu Vašeho dítěte ve školní družině.

Provoz školní družiny je stanoven od 11:15 do 16:30 hodin. Odchod ze školní družiny je možný do 13 hodin kdykoliv, poté až ve 14 hodin z důvodu zájmové činnosti dětí, dále v 15 hodin a po 15 hodině kdykoliv.

Pokud chcete dítě omluvit, je to možné pouze písemně - můžete využít předtištěný omluvný lístek.

Děti mohou mít věci na převlečení do školní družiny na hry nebo na pobyt venku.

Úhrada školní družiny je stanovena na 100 Kč měsíčně. K úhradě budete včas vyzváni. Splatnost úplaty je pololetně, a to za I. pololetí do konce října a za II. pololetí do konce února.

Telefonní číslo na vychovatelku školní družiny:  724 989 711 (toto telefonní číslo neslouží k omlouvání dětí ze školní družiny).

 

Lenka Cholastová, vychovatelka školní družiny 

 

Publikováno: 30. srpen 2019