Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Zápis č. 8 ze zasedání školské rady

Zápis č. 8 ze zasedání školské rady

1.Přítomní

za obec Žeranovice: Ing. Antonín Vyňuchal, František Gořalík
za zaměstnance školy: Mgr. Ivo Pavlík, Eva Chytilková
za rodiče: Alena Zapletalová, Romana Vyňuchalová

2.Nepřítomní

---

3.Hosté

Ředitel školy Mgr. Libor Ševčík

4.Program zasedání

 1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu č.8 zasedání ŠR
 2. Přečtení zápisu č.7.ze zasedání školské rady
 3. Rekapitulace úkolů a požadavků vyplývajících ze zápisu č.7 zasedání ŠR
 4. Projednané věci na 8. zasedání ŠR

K bodu 1.:

Zapisovatel: Romana Vyňuchalová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ivo Pavlík

K bodu 2.:

Přečtení zápisu: Alena Zapletalová

K bodu 3.:

Požadavky na předání informací od obce Žeranovice vyplývající ze zasedání  č.7 ŠR

 • Oprava vstupních dveří do MŠ (dveře se nedovírají) - oslovení dodavatele s reklamací: na dveřích již proběhla technická úprava, která nebyla dostatečná. Do Vánoc proběhne další technická náprava.
 • Oslovení obce Horní Lapač s možností školní docházky tamních dětí do ZŠ Žeranovice, možnost podpory dopravy školákům-proběhne schůzka na obecním úřadě + domluva s panem ředitelem
 • Dořešení úložných prostor v altánu (na hračky MŠ – háky a police) - police + regály jsou hotové a do Vánoc budou namontovány

K bodu 4.:

Projednané věci na 8. zasedání ŠR:

 • Návrh na umístění laviček do nového altánu na školní zahradě – musí být projednáno na zastupitelstvu
 • Zpřístupnění školní zahrady pro veřejnost: doposud není jasně nastaveno – musí být projednáno na zastupitelstvu
 • Škola v přírodě pro děti z MŠ – možnost dopravy hasičským autem + R. Němec
 • Rozsvěcení vánočního stromku – konzultace s panem farářem ohledně programu, umístění ozvučení
 • Upozornění pana ředitele na ukončení mandátu školské rady – únor 2018
 • Podzimní slavnost – nevhodné umístění 
 • Pan ředitel upozornil na nevyhovující kapacitu výdeje jídel ve školní jídelně. Kapacita školní jídelny je 60 jídel a jídelnu navštěvuje 67 strávníků. Pan ředitel bude tuto záležitost konzultovat s krajskou hygienickou stanicí.
 • Zápis dětí do ZŠ – duben
 • Zápis dětí do MŠ – květen
Zápis provedla: Romana Vyňuchalová
Ověřil: Mgr. Ivo Pavlík

Publikováno: 3. srpen 2018